Πέμπτη 22.02.2024,  

Στη Νέα Φιλαδέλφεια το 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Παλαιών Προσκόπων

Δημοσιεύτηκε στις 02/08/2023 στην κατηγορία Η πόλη  |  δεν υπάρχουν σχόλια

Στο Πνευματικό Κέντρο της πόλης μας θα διεξαχθεί τον προσεχή Νοέμβριο το τρίτο Πανελλήνιο Συνέδριο Παλαιών Προσκόπων, υπό τηνπ ροεδρία του συμπολίτη μας Δημήτρη Μαναράκη.

 

Δείτε αναλυτικά την ανακοίνωση της Κεντρικής Επιτροπής Παλαιών Προσκόπων: 

 

*****

 

Σε εφαρμογή των προβλεπομένων στον Κανονισμό Παλαιών Προσκόπων (άρθρο 10) ανακοινώνεται η πραγματοποίηση του 3ου Πανελληνίου Συνεδρίου Παλαιών Προσκόπων

 

Σκοπός του Συνεδρίου είναι η μελέτη και εξέταση θεμάτων που απασχολούν τους Παλαιούς Προσκόπους και η διατύπωση προτάσεων για τον καθορισμό στόχων και προτεραιοτήτων για την πρόοδο, την ανάπτυξη και την προαγωγή του έργου που επιτελείται στις Ενώσεις Παλαιών Προσκόπων, καθώς και η εκλογή των αιρετών μελών της Κ.Ε.Π.Π.Ε.

 

Χρόνος και τόπος Συνεδρίου

Το 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Παλαιών Προσκόπων θα διεξαχθεί στην Αθήνα το Σάββατο 25 Νοεμβρίου 2023, στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Φιλαδέλφειας (Νικολάου Τρυπιά 45 – 14343 Ν. Φιλαδέλφεια), από τις 09:00 έως τις 19:00. 

Την ευθύνη διεξαγωγής του Συνεδρίου έχει η Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου (Ο.Ε.Σ.) η οποία αποτελείται από τους κ. κ. Δημήτρη Μαναράκη Πρόεδρο Κ.Ε.Π.Π.Ε. ως Πρόεδρο, Νικόλαο Σταυρίδη Αρχηγό Ε.Π.Π. Λέσβου, Μεταξία Φιλιππάτου Υπαρχηγό Δράσεων Ε.Π.Π. Π.Ε. Αλεξανδρείας & Καΐρου, Αθανάσιο Πλαστρά Έφορο Π.Π. Π.Ε. Δυτικής Αττικής, Όλγα Βρετοπούλου Μέλος Ε.Π.Π. 1ου Ψυχικού, Νικόλαο Γιοχάλα Μέλος Ε.Π.Π. 6ου Κέρκυρας, Βάσω Καρανικόλα Αρχηγό Ε.Π.Π. Ηρακλείου, Βασίλειο Κόττα Μέλος Ε.Π.Π. 1ου Καλαμακίου, Ιωάννη Κουρή Υπαρχηγό Ε.Π.Π. Αιγάλεω, Αικατερίνη Κωνσταντινίδου Υπαρχηγό Ε.Π.Π. Π. Φαλήρου και Κωνσταντίνο Λυγερό Αρχηγό Ε.Π.Π. Π. Φαλήρου.

 

Θέματα Συνεδρίου

Θέμα 1ο: Ουσιαστική αναγνώριση του ρόλου των Π.Π. στην προσκοπική οικογένεια

Θέμα 2ο: Προαγωγή της Προσκοπικής αδελφότητας μέσα από τη σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ Κλιμακίων και Ε.Π.Π. ανά περιοχή, καθώς και μέσω της αλληλογνωριμίας μελών Ε.Π.Π. ευρύτερα

Θέμα 3ο: Ανάπτυξη και προαγωγή του έργου των ΕΠΠ και των Ομάδων Συντονισμού ειδικότερα 

Θέμα 4ο: Απολογισμός εργασίας Κ.Ε.Π.Π.Ε. 2019-2023 

Θέμα 5ο:Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη επτά (7) τακτικών και τριών (3) αναπληρωματικών μελών Κ.Ε.Π.Π.Ε. για τετραετή θητεία, που θα λήξει στις 31.12.2027.

 

Επίσης, στη διάρκεια του Συνεδρίου θα υπάρξει κεντρική ομιλία του κ. Νικολάου Κ. Κουρκουμέλη με θέμα «Προσκοπισμός για ενήλικες. Μια πρόκληση από τα παλιά».

Ο κ. Νικόλαος Κ. Κουρκουμέλης είναι Υποστράτηγος ε.α., Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και Μέλος Ε.Π.Π. 1ου Συστήματος Κερκύρας.

 

Δικαίωμα συμμετοχής

Στο Συνέδριο μπορούν να μετέχουν ως Σύνεδροι με δικαίωμα ψήφου: 

•          Τα Μέλη που θα αναδειχθούν από τις Ε.Π.Π., σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 10.4.α του Κανονισμού Παλαιών Προσκόπων, 

•          Τα μέλη της Κ.Ε.Π.Π.Ε., 

•          Διατελέσαντες Πρόεδροι της Κ.Ε.Π.Π.Ε., εφόσον είναι απογεγραμμένα Μέλη σε Ε.Π.Π. και 

•          Οι Έφοροι Παλαιών Προσκόπων ή, εφόσον δεν έχουν οριστεί, οι Περιφερειακοί Έφοροι των Περιφερειακών Εφορειών στις οποίες λειτουργούν Ενώσεις Παλαιών Προσκόπων. 

Στο Συνέδριο μετέχουν χωρίς δικαίωμα ψήφου: 

•          Τα μέλη του Δ.Σ./Σ.Ε.Π. και

•          Μέλη Ενώσεων Παλαιών Προσκόπων ως Παρατηρητές, σε αριθμό που δεν υπερβαίνει τον αριθμό των Συνέδρων που αναλογούν σε κάθε Ένωση.

 

Όλοι οι συμμετέχοντες στο Συνέδριο σύμφωνα με τις ανωτέρω παραγράφους απαιτείται να έχουν απογραφεί για την προσκοπική περίοδο κατά την οποία πραγματοποιείται το Συνέδριο (προσκοπική περίοδος 2023 – 2024)

 

Μέτρο ανάδειξης Συνέδρων

Σύμφωνα με το άρθρο 10.4 του Κανονισμού Παλαιών Προσκόπων, ο αριθμός των αναλογούντων σε κάθε Ένωση Συνέδρων προκύπτει με βάση τον αριθμό των απογεγραμμένων μελών κάθε Ένωσης για την προσκοπική χρονιά που προηγείται του έτους διεξαγωγής του Συνεδρίου. Οι Ενώσεις που έχουν τουλάχιστον δώδεκα (12) απογεγραμμένα μέλη συμμετέχουν με δύο (2) συνέδρους, οι Ενώσεις που έχουν από δεκατρία (13) έως και είκοσι (20) απογεγραμμένα μέλη συμμετέχουν με τρεις (3) συνέδρους, οι Ενώσεις που έχουν από εικοσιένα (21) έως και τριάντα (30) απογεγραμμένα μέλη συμμετέχουν με τέσσερις (4) συνέδρους, οι Ενώσεις που έχουν από τριανταένα (31) έως και σαράντα (40) απογεγραμμένα μέλη συμμετέχουν με πέντε συνέδρους. Για Ενώσεις που έχουν από σαράντα ένα (41) απογεγραμμένα μέλη και άνω, προστίθεται αναλογικά ένας (1) ακόμη σύνεδρος για κάθε δέκα (10) απογεγραμμένα μέλη. Για τον υπολογισμό του αριθμού των Συνέδρων που αντιστοιχεί σε κάθε Ένωση θα ληφθούν υπόψη τα στοιχεία της απογραφής της 31ης Αυγούστου 2023. Η ανάδειξη των Συνέδρων γίνεται από την Ολομέλεια της κάθε Ένωσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3 του Κανονισμού Παλαιών Προσκόπων.

 

Γνωστοποίηση Συνέδρων και Παρατηρητών στην Κ.Ε.Π.Π.Ε. και υποβολή ατομικής δήλωσης συμμετοχής

Η κάθε Ε.Π.Π. θα πρέπει να έχει γνωστοποιήσει στην Κ.Ε.Π.Π.Ε. τους Συνέδρους που την εκπροσωπούν και οι οποίοι έχουν αναδειχθεί από την Ολομέλειά της, καθώς και τους ενδιαφερόμενους Παρατηρητές, το αργότερο μέχρι την 15η Νοεμβρίου 2023

Οι έχοντες δικαίωμα συμμετοχής στο Συνέδριο, είτε ως Σύνεδροι είτε ως Παρατηρητές, θα πρέπει να συμπληρώσουν και να αποστείλουν ατομική αίτηση συμμετοχής (θα γνωστοποιηθεί με επόμενη Ανακοίνωση), ομοίως μέχρι τις 15.11.2023.

Τα ανωτέρω θα πρέπει να έχουν γνωστοποιηθεί στην Κ.Ε.Π.Π.Ε. στην ηλεκτρονική διεύθυνση keppe@sep.org.gr ή ταχυδρομικά, στη διεύθυνση: Κ.Ε.Π.Π.Ε., Πτολεμαίων 1 Αθήνα, Τ.Κ. 11635. 

 

Ανάδειξη αιρετών μελών Κ.Ε.Π.Π.Ε.

Προκειμένου να εκλεγεί κάποιος ως αιρετό μέλος της Κ.Ε.Π.Π.Ε. θα πρέπει: 

1.         πριν από την υποβολή της υποψηφιότητας να έχει διατελέσει μέλος σε Ένωση για τουλάχιστον τρία (3) συνεχόμενα έτη, 

2.         να είναι απογεγραμμένο μέλος Ένωσης κατά το χρόνο πραγματοποίησης του Συνεδρίου και 

3.         να μην έχει οικονομικές εκκρεμότητες προς το Σ.Ε.Π.

 

Να σημειωθεί ότι σύμφωνα με τον Κανονισμό Παλαιών Προσκόπων (άρθρο 8.2.δ) αιρετό μέλος που έχει αναδειχθεί και συμμετάσχει στην Κ.Ε.Π.Π.Ε. για δύο (2) συνεχόμενες θητείες, δεν μπορεί να θέσει εκ νέου υποψηφιότητα στη διαδικασία ανάδειξης αιρετών μελών για την επόμενη θητεία.

 

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, όσοι επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα θα πρέπει να συμπληρώσουν και να αποστείλουν αίτηση υποψηφιότητας για την Κ.Ε.Π.Π.Ε. (θα γνωστοποιηθεί με επόμενη Ανακοίνωση), μαζί με σύντομο βιογραφικό σημείωμα, το αργότερο μέχρι την 15η Νοεμβρίου 2023, στην ηλεκτρονική διεύθυνση keppe@sep.org.gr ή ταχυδρομικά, στη διεύθυνση Κ.Ε.Π.Π.Ε., Πτολεμαίων 1 Αθήνα, Τ.Κ. 11635.

 

Ο αριθμός των αναλογούντων σε κάθε Ε.Π.Π. Συνέδρων, το ποσόν συμμετοχής στο Συνέδριο και άλλες χρήσιμες πληροφορίες θα γνωστοποιηθούν έγκαιρα με νεότερες Ανακοινώσεις.

 

Αγαπητοί μας,

 

Επιδίωξη όλων μας είναι το 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Παλαιών Προσκόπων να αποτελέσει ένα ακόμη βήμα για την επιθυμητή ουσιαστική συμβολή των Παλαιών Προσκόπων στην προαγωγή του Προσκοπικού Έργου.

 

Οι Πρόσκοποι, μέσω των προγραμμάτων, των δράσεων και των διαχρονικών αξιών τους, για περισσότερα από 113 χρόνια εφαρμόζουν έμπρακτα τους 17 στόχους βιώσιμης ανάπτυξης του Ο.Η.Ε., συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου! Περισσότερα στο www.scouts4sdgs.gr.

16 ΕΙΡΗΝΗ, ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΟΙ ΘΕΣΜΟΙ

17 ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ:

 

Ιδού η πόλη του Γιάννη Βούρου

 

Τσάμπα μάγκας και πάλι;

 

Τέλος εποχής! Δεν κατεβαίνει στις εκλογές η Δύναμη Πολιτών

 

Πώς ο Γκόρτσος της τοπικής πολιτικής συσπειρώνει τους πάντες απέναντί του

 

Επιτέλους! Μια βραδυά Πολιτισμού και Φιλαναγνωσίας στην πόλη μας από τη Συμπαράταξη

 

Ούτε μια κολώνα δεν μπορούν να βάλουν σωστά;

 

Μια ωραία πεταλούδα...

 

Βούρος, εκτός τόπου και χρόνου...

 

Κύριε Πατούλη, ξυπνήστε επιτέλους! Φιλαδέλφεια και Χαλκηδόνα ΔΕΝ είναι μόνο το γήπεδο της ΑΕΚ

 

Διάλογο με τους πολίτες ξεκινά ο Στέφανος Γατσούλης

 

Στο έλεος της ανικανότητας Βούρου- Ούτε ψωμί δεν δίνουν στους παιδικούς Σταθμούς- Επιστολή της Συμπαράταξης

 

Ξεχειλίζει η λαϊκή οργή για την εγκατάλειψη της πόλης

 

Αυτοί είναι οι πρώτοι 22 υποψήφιοι του Λύσσανδρου Γεωργαμλή

 

Χάρης Τομπούλογλου- Γιώργος Ανεμογιάννης αποχαιρέτισαν τον μεγάλο Μίμη Παπαϊωάννου- Ούτε λέξη από τον Βούρο!

 

Γιατί χαίρεται ο Βούρος και χαμογελάει, πατέρα;

 

Γράψτε την άποψή σας

δεν βρέθηκαν σχόλια επισκεπτών...

Προσθέστε το σχόλιό σας

Ονοματεπώνυμο ή ψευδώνυμο  
Το e-mail σας (προαιρετικό - δεν δημοσιεύεται)  
Το σχόλιό σας

Ροή ειδήσεων

Πόσο πιο χαμηλά θα πέσει η παράταξη Βούρου;

Η ομιλία του Γιάννη Τομπούλογλου στη συνέντευξη του τελικού του Conference League στην OPAP Arena

Συμβαίνει τώρα! Συνελήφθη επ' αυτοφώρω Αλβανός να κλέβει aircondition του Δήμου

Η πόλη σιγά - σιγά αλλάζει προς το καλύτερο (video)

Αυτός είναι ο πραγματικός λόγος που ο Βούρος δεν ψήφισε προϋπολογισμό του Δήμου

Κεραυνοί Τομπούλογλου κατά Βούρου: «Η ανευθυνότητά του υπονομεύει τις προσπάθειές μας»

Δείτε LIVE την απάντηση Μητσοτάκη στη Βουλή για τις αγροτικές κινητοποιήσεις

Τα δημοτικά τέλη, ένα από τα πιο in στέκια της πόλης και ο... ήλιος της πόλης που χάσαμε! (video)

Αφιερωμένο εξαιρετικά...

Η λαϊκή ετυμηγορία δεν αλλάζει με δικαστικές αποφάσεις: ΑΠΕΡΡΙΦΘΗ η ένσταση Βούρου

Κανείς δεν έχει καταλάβει ποια είναι η θέση της πλευράς Βούρου για τα δημοτικά τέλη του γηπέδου!

Καταιγιστικός ο Τομπούλογλου,πήρε παραμάζωμα τους ανυπόστατους ισχυρισμούς Βούρου και παρέας του

Έρχεται βροχή, έρχεται μπόρα...

Ασκήσεις λογικής που εκθέτουν τους λαϊκιστές...

Ο Γιάννης Τζέλης τοποθετείται για τα ανταποδοτικά τέλη

Δημοφιλέστερα άρθρα

Τα δημοτικά τέλη, ένα από τα πιο in στέκια της πόλης και ο... ήλιος της πόλης που χάσαμε! (video)

Καταιγιστικός ο Τομπούλογλου,πήρε παραμάζωμα τους ανυπόστατους ισχυρισμούς Βούρου και παρέας του

Αυτός είναι ο πραγματικός λόγος που ο Βούρος δεν ψήφισε προϋπολογισμό του Δήμου

Συμβαίνει τώρα! Συνελήφθη επ' αυτοφώρω Αλβανός να κλέβει aircondition του Δήμου

Η λαϊκή ετυμηγορία δεν αλλάζει με δικαστικές αποφάσεις: ΑΠΕΡΡΙΦΘΗ η ένσταση Βούρου

Η πόλη σιγά - σιγά αλλάζει προς το καλύτερο (video)

Κανείς δεν έχει καταλάβει ποια είναι η θέση της πλευράς Βούρου για τα δημοτικά τέλη του γηπέδου!

Αφιερωμένο εξαιρετικά...

Η ομιλία του Γιάννη Τομπούλογλου στη συνέντευξη του τελικού του Conference League στην OPAP Arena

Έρχεται βροχή, έρχεται μπόρα...

Κεραυνοί Τομπούλογλου κατά Βούρου: «Η ανευθυνότητά του υπονομεύει τις προσπάθειές μας»

Δείτε LIVE την απάντηση Μητσοτάκη στη Βουλή για τις αγροτικές κινητοποιήσεις

Πόσο πιο χαμηλά θα πέσει η παράταξη Βούρου;

Η Αλήθεια Newsletter

Κάντε κλικ εδώ για να εγγραφείτε στο newsletter μας

Τελευταία σχόλια

Η ομιλία του Γιάννη Τομπούλογλου στη συνέντευξη του τελικού του Conference League στην OPAP Arena
Xρήστης: Διαμαντής Σεϊτανίδης
Εγώ γράφω τι λέει το Σύνταγμα, εσύ λες όποια παπάρα έλθει στο άδειο σου κεφάλι. Είσαι αστείος, με απόψεις που υπονομεύουν τη Δημοκρατία. Από...

Η ομιλία του Γιάννη Τομπούλογλου στη συνέντευξη του τελικού του Conference League στην OPAP Arena
Xρήστης: @Διαμαντής Σεϊτανίδης (21/02/2024 11:28)
πληρωμένες απαντήσεις, κυριολεκτικά. το να είσαι εκτός πραγματικότητας είναι αναμενόμενο, το να μη δέχεσαι να νούμερα είναι απλά φαιδρό. η...

Η ομιλία του Γιάννη Τομπούλογλου στη συνέντευξη του τελικού του Conference League στην OPAP Arena
Xρήστης: Διαμαντής Σεϊτανίδης
Πόσο άνανδρο να γράφεις ότι ακαθαρσίες έχεις στο κεφάλι σου, ως ανώνυμος... Δεν έχει έλθει κανένα σχόλιο που να έκοψα, φασιστάκο......

Η ομιλία του Γιάννη Τομπούλογλου στη συνέντευξη του τελικού του Conference League στην OPAP Arena
Xρήστης: Α la carte ευαισθησίες βλέπω κ. διαχειριστά.
Η πίστη σου στην δημοκρατία και η αντίθεσή σου στα ολοκληρωτικά καθεστώτα είναι εντελώς a la carte και προσχηματική, όταν λογοκρίνεις (όπως ...

Πόσο πιο χαμηλά θα πέσει η παράταξη Βούρου;
Xρήστης: Μπαρουφακης
τα τελευταια 20ετη( βορεια κ νοτια) ξαφνικα ανεβαιναν κ ανεβαινουν οι καισαρες στο δημαρχιακο θωκο, μαζι με τους σφουγγοκωλαριους, εκκωφαν...

Πόσο πιο χαμηλά θα πέσει η παράταξη Βούρου;
Xρήστης: Διαμαντής Σεϊτανίδης
@16.49 Το ίδιο λέμε, ουσιαστικά. Έδωσε μια απάντηση σε ερώτηση άσχετη με τα δημοτικά, κι είπε αυτά που λέτε στο σχόλιό σας, αλλά αυτό ήταν 3...

Πόσο πιο χαμηλά θα πέσει η παράταξη Βούρου;
Xρήστης: Ι ΝΧ
Τις δηλωσεις που εκανε στο Studio 4, στην ΕΡΤ1, δεν μας τις εβαλες να τον χαρουμε και να συγχαρουμε και ολους οσοι ακομα τον στηριζουν -ελαφ...

Η ομιλία του Γιάννη Τομπούλογλου στη συνέντευξη του τελικού του Conference League στην OPAP Arena
Xρήστης: Διαμαντής Σεϊτανίδης
@21.28 Αυτά είναι μαθήματα "δημοκρατίας" της μπακαλικής. Τα επικαλούνται οι εχθροί της Δημοκρατίας, γιατί ΝΤΡΕΠΟΝΤΑΙ να πουν ότι είναι θιασώ...

Η ομιλία του Γιάννη Τομπούλογλου στη συνέντευξη του τελικού του Conference League στην OPAP Arena
Xρήστης: @marcus (20/02/2024 02:06)
Αφου δεν αντέχεις το γήπεδο ας έβρισκες άλλη περιοχή να ζήσεις. Το γήπεδο βρίσκεται εκεί 90 χρόνια με μια μικρή απρόσμενη διακοπή λειτουργία...

Η ομιλία του Γιάννη Τομπούλογλου στη συνέντευξη του τελικού του Conference League στην OPAP Arena
Xρήστης: @Διαμαντής Σεϊτανίδης (20/02/2024 11:49)
εδώ τα βρήκε: https://ekloges.ypes.gr/current/d/home/municipalities/9193/ 5.146 ψήφοι διά 30.809 εγγεγραμμένοι ίσον 16,7 % των ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩ...

Η ομιλία του Γιάννη Τομπούλογλου στη συνέντευξη του τελικού του Conference League στην OPAP Arena
Xρήστης: Διαμαντής Σεϊτανίδης
@02.06 Νομίζω ότι αστειεύεστε. Υπάρχει Δήμαρχος εκλεγμένος που να μην εκπροσωπεί ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ των δημοτών του, αλλά μόνο αυτούς που τον ψήφισαν...

Η ομιλία του Γιάννη Τομπούλογλου στη συνέντευξη του τελικού του Conference League στην OPAP Arena
Xρήστης: marcus
Διπλό και σοβαρό φάουλ του δημάρχου, στη συγκεκριμένη ανακοίνωση. Πρώτον, διότι προφανώς δεν εκπροσωπεί το σύνολο των δημοτών (51.5% έλαβε)...

Τα δημοτικά τέλη, ένα από τα πιο in στέκια της πόλης και ο... ήλιος της πόλης που χάσαμε! (video)
Xρήστης: marcus
Άκου Ανώνυμε, το ύφος σου μου είναι παγερά αδιάφορο, αλλά το περίμενα 101% ότι θα τσιμπήσεις. Χαλάρωσε λοιπόν... Κατά τα άλλα, ήδη το άλλ...

Η ομιλία του Γιάννη Τομπούλογλου στη συνέντευξη του τελικού του Conference League στην OPAP Arena
Xρήστης: Ούτε να το σκέφτεται
Τελικά υπάρχει σκέψη για να γινει πάρκινγκ στα προαύλια του σχολικού συγκροτήματος της Εφέσου; Ούτε να το σκέφτεται. Θα βρει απέναντι όλη τη...

Τα δημοτικά τέλη, ένα από τα πιο in στέκια της πόλης και ο... ήλιος της πόλης που χάσαμε! (video)
Xρήστης: κατάντια
μήπως θα βάλουν δημοτικά τέλη και στα σχολεία που θα μετατρέψουν σε parking???...

all rights reserved | developed & hosted by Jetnet ©