Σάββατο 02.12.2023,  

Για την εγγραφή σε παιδικούς- βρεφονηπιακούς σταθμούς

Δημοσιεύτηκε στις 09/05/2017 στην κατηγορία Η πόλη  |  δεν υπάρχουν σχόλια

Η υποβολή αιτήσεων για εγγραφές των νηπίων / βρεφών στους Παιδικούς – Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος για την περίοδο 2017-2018 αρχίζουν από τις  22 Μαΐου  2017  και λήγουν στις 30 Ιουνίου 2017.

 

Η παραλαβή έντυπων - αιτήσεων και η πληροφόρηση για τη συμπλήρωση τους θα γίνονται στον Παιδικό / Βρεφονηπιακό Σταθμό που o γονέας επιθυμεί να εγγράψει το νήπιο / βρέφος, και μόνο σε έναν Σταθμό του Δήμου μας, σε ώρες και ημέρες που θα αναρτηθούν σε αυτούς. 

 

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στα τηλέφωνα που αναγράφονται στη σελίδα 7.

 

Η κατάθεση των αιτήσεων και αφού έχουν συμπληρωθεί όλα τα δικαιολογητικά θα γίνεται στο πρωτόκολλο του Δημαρχείου επί της Δεκελείας 97. Δεν επιτρέπεται η υποβολή αίτησης για δεύτερο Παιδικό/Βρεφονηπιακό σταθμό του Δήμου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος. Σε περίπτωση που ο γονέας υποβάλλει αίτηση και σε δεύτερο Παιδικό Σταθμό του Δήμου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος, το νήπιο – βρέφος θα απορρίπτεται από την διαδικασία επιλογής.

 

Σε περίπτωση που υπάρχουν κενές θέσεις σε άλλο σταθμό, εκτός της επιλογής του ενδιαφερόμενου γονέα, θα ειδοποιείται τηλεφωνικώς ο αιτών –ούσα για την κάλυψη της κενής θέσεως , βάση της μοριοδότησης που έχει λάβει στους προσωρινούς πίνακες.

 

Επιπλέον σας ενημερώνουμε ότι ο Δήμος Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος  θα υποβάλλει αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα της ΕΕΤΑΑ "Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής" για το έτος 2017-2018 με σκοπό να εντάξει σ' αυτό τους Παιδικούς / Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου μας. Εφόσον εγκριθεί η συμμετοχή του, και οριστικοποιηθεί ο αριθμός των θέσεων που θα διαθέσει, καλούνται όλες οι μητέρες που πληρούν τις προϋποθέσεις να λάβουν μέρος στο πρόγραμμα και να υποβάλλουν την σχετική αίτηση. Περισσότερες πληροφορίες και διευκρινήσεις καθώς και ενημερωτικό και έντυπο υλικό θα μπορείτε να αναζητήσετε:

στο site της ΕΕΤΑΑ: www.eetaa.gr

στα γραφεία της Δ/ νσης Προσχολικής Αγωγής : Αχαρνών 464 & Αγ. Αναργύρων, Νέα Χαλκηδόνα , 3ος όροφος και

σε όλους τους Παιδικούς / Βρεφονηπιακούς μας Σταθμούς.

     

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ  ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ / ΒΡΕΦΩΝ ΣΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΕΞΗΣ:

                          

Αίτηση εγγραφής η οποία εμπεριέχει και ατομική καρτέλα νηπίου / βρέφους.

Το ερωτηματολόγιο συμπληρώνεται ανάλογα είτε από τον γονέα, είτε από τον/      την κηδεμόνα του νηπίου / βρέφους.

 

Βεβαίωση υγείας νηπίου υπογεγραμμένη από παιδίατρο για την κλινική  κατάσταση του νηπίου/βρέφους, καθώς και φωτοτυπία των σελίδων του βιβλιαρίου υγείας του παιδιού, όπου αναγράφονται οι εμβολιασμοί καθώς και πρόσφατα αποτελέσματα φυματοαντίδρασης (MANTOUX).

 

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σύμφωνα με τα κριτήρια επιλογής.

 

 

     ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 

Για τους εργαζόμενους γονείς ζητείται βεβαίωση εργοδότη από την εργασία τους του τελευταίου μηνός. Για τους ελεύθερους επαγγελματίες ζητείται βεβαίωση έναρξης επαγγέλματος. Επιπλέον, για όλους, απαιτείται βεβαίωση ασφάλισης.

Κάρτα ανεργίας ΟΑΕΔ για τους άνεργους γονείς.

Εκκαθαριστικό σημείωμα του τελευταίου φορολογικού έτους (2016).

Για εγγραφή νηπίων αλλοδαπών οικογενειών απαιτείται η προσκόμιση δικαιολογητικών όπου θα αποδεικνύεται η νόμιμη άδεια παραμονής.

Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

Βεβαίωση κατοικίας από Δημοτολόγιο ή ΚΕΠ.

 

Για υπαλλήλους όπου εργάζονται στο Δήμο Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος προσκομίζεται οικεία βεβαίωση.

Για διαζευγμένους γονείς απαιτείται η προσκόμιση σχετικού εγγράφου που προκύπτει η επιμέλεια των τέκνων.

Για γονείς που σπουδάζουν προσκομίζεται βεβαίωση σπουδών

 Για γονείς που εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις προσκομίζεται σχετική βεβαίωση από το Στρατό

Για γονείς ή μέλη της οικογένειας ΑΜΕΑ προσκομίζεται οικεία βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα ή ΚΕΠΑ.

Για γονείς που είναι σε διάσταση προσκομίζεται φορολογική δήλωση ή άλλο επίσημο έγγραφο που να το αποδεικνύει.

Για παιδιά με χρόνιες παθήσεις, κινητικά προβλήματα ή καθυστέρηση λόγου προσκομίζεται διάγνωση από δημόσιο φορέα.

Για γονείς που τελούν σε κράτηση σε Σωφρονιστικά Ιδρύματα  προσκομίζεται σχετική βεβαίωση Δημοσίου φορέα.

Για ορφανά τέκνα προσκομίζεται ληξιαρχική πράξη θανάτου των γονέων.

 

      

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι το παιδί κατά την ημερομηνία της 30/09/2017 να έχει συμπληρώσει την ηλικία των 2 ½ ετών και το βρέφος την ηλικία των 6 μηνών.

 

Πληροφορίες και έντυπα αιτήσεων μπορείτε να κατεβάσετε από το παρακάτω site. 

www.neafiladelfeia.gr

 

Επίσης θα δίνονται από όλους τους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου μας και από Τη Δ/νση Προσχολικής Αγωγής, Αχαρνών 464 & Αγ. Αναργύρων, Νέα Χαλκηδόνα, 3ος όροφος, όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες,   08:00 - 13:00. Επισυνάπτεται σχετικό φυλλάδιο με όλα τα στοιχεία των Παιδικών Σταθμών στο τέλος του ενημερωτικού εντύπου.

 

 

Για την ένταξη στους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου τηρείται  προτεραιότητα, βάσει μοριοδότησης (άρθρο 7 παρ.3 του Πρότυπου Κανονισμού Λειτουργίας, αρ. ΦΕΚ 497/02) ως εξής : 

 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (ΜΟΡΙΑ)

 

Επανεγγραφή νηπίων                                                         60 μόρια

Κάτοικος  και Δημότης  Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος                 55 μόρια (ξεχωριστά μόρια κάθε γονέας)                                                                   

Κάτοικος Δήμου Φιλ/φειας-Χαλκηδόνος                                20 μόρια

(ξεχωριστά μόρια κάθε γονέας)                                                                                     

Δημότης Δήμου Φιλ/φειας-Χαλκηδόνος                                 30 μόρια             

(ξεχωριστά μόρια κάθε γονέας)                                                                                     

Εργαζόμενη/ος γονέας                                                        20 μόρια

(ξεχωριστά μόρια κάθε γονέας)          

Μονογονεϊκή οικογένεια                                                      60 μόρια

Ορφανά τέκνα και από τους 2 γονείς                                 120 μόρια                     

 Γονέας φυλακισμένος                                                        40 μόρια                         

Παιδιά οικογενειών με μέλος ΑΜΕΑ                                       20 μόρια

Παιδιά υπαλλήλων του Δήμου                                              20 μόρια                     

Κοιν. Επιχείρησης-ΠΠΙΕΔ 

Άνεργη/ος γονέας  (ξεχωριστά μόρια κάθε γονέας)                 10 μόρια                                                                                                                                      

Γονέας φοιτητής/τρια (ξεχωριστά μόρια κάθε γονέας)             10 μόρια                                                                                                                          

Πατέρας στρατευόμενος                                                     10 μόρια                                                     

Εισόδημα έως 7.000 €                                  40 μόρια/45 με 2 παιδιά

Εισόδημα άνω 7.000 € -12.000 €                   30 μόρια/35 με 2 παιδιά                                 

Εισόδημα άνω 12.000 € - 20.000€                  25 μόρια/30 με 2 παιδιά                                                      

Εισόδημα άνω 20.000 € - 25.000€                  20 μόρια/25 με 2 παιδιά                                                      

Εισόδημα άνω 25.000 € - 30.000€                 10 μόρια/15 με 2 παιδιά                                                    

Παιδιά Πολύτεκνων και Τρίτεκνων  οικογενειών                     20 μόρια

Παιδιά με χρόνιες παθήσεις/ κινητικά προβλήματα                  20 μόρια

Παιδιά με διαγνωσμένη καθυστέρηση λόγου                         10 μόρια

Διαζευγμένη/σε διάσταση μητέρα (τα 20 μόρια της διαζευγμένης ή σε διάσταση μητέρας θα τα λαμβάνει η αιτούσα με την προϋπόθεση ότι δεν μοριοδοτείται επιπλέον για τον πατέρα του τέκνου)         20 μόρια           

 

Μονογονεϊκή οικογένεια, όπως ορίζεται από το θεσμικό πλαίσιο ( ΦΕΚ 1139/11, τεύχος Β) υφίσταται σε περιπτώσεις χηρείας μονογονέα, άγαμης μητέρας με τέκνο χωρίς αναγνώριση από τον πατέρα, έκπτωσης του άλλου γονέα από την άσκηση της γονικής μέριμνας, αφαίρεσης γονικής μέριμνας του άλλου γονέα λόγω κακής άσκησης κ.λ.π.

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ :

 

1) Το σύνολο των μορίων που θα συγκεντρώνει το νήπιο θα προκύπτει από το άθροισμα των μορίων των παραπάνω κατηγοριών στις οποίες ανήκει η οικογένειά του. Για παράδειγμα : Τρίτεκνη οικογένεια , κατοίκων του δήμου μας με εργαζόμενο πατέρα και άνεργη μητέρα θα συγκεντρώσει  το σύνολο μορίων: 20 (Τρίτεκνη)+ 20(2 κάτοικοι του Δήμου)+20 (εργαζόμενος πατέρας) + 10 (άνεργη μητέρα)= 70 μόρια.

2) Εάν υπάρξει ισοβαθμία μεταξύ δύο ή περισσοτέρων αιτήσεων, η κατάταξη θα γίνεται με προτεραιότητα, βάσει του χαμηλότερου οικογενειακού εισοδήματος.

3) Εισόδημα που λαμβάνεται ως κριτήριο θεωρείται το συνολικό δηλωθέν εισόδημα που εντοπίζεται στο πεδίο του πίνακα Γ1 Εκκαθάριση Φ.Ε. του εκκαθαριστικού σημειώματος της εφορίας .

4)  Η  φιλοξενία των νηπίων/βρεφών στους Παιδικούς/Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου μας θα γίνεται χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση των γονέων.

5) Τα μόρια επανεγγραφής δικαιούται το παιδί/βρέφος , εφόσον φιλοξενήθηκε τουλάχιστον 6 μήνες στον παιδικό ή βρεφικό σταθμό κατά την προηγούμενη χρονιά. Αν η αίτηση εγγραφής παιδιού/βρέφους σε βρεφικό ή παιδικό σταθμό έχει εγγεγραμμένο, την ίδια χρονική περίοδο,  αδερφό/ή στον εν λόγω σταθμό του Δήμου, τότε παίρνει τα μόρια επανεγγραφής.

6) Κατόπιν ελέγχου των κριτηρίων-μορίων θα αναρτηθούν οι οριστικοί πίνακες αποτελεσμάτων, σε όλους τους Παιδικούς Σταθμούς, σε ημερομηνία που θα είναι άμεσα εξαρτημένη από την ανάρτηση των αποτελεσμάτων του προγράμματος της ΕΕΤΑΑ "Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής". Για τις ανάγκες προγραμματισμού των γονέων θα αναρτηθούν προσωρινοί πίνακες εγγραφών – επιλαχόντων και απορριπτέων.

7) Η ανάρτηση των αποτελεσμάτων θα γίνει σε τέσσερις  διαφορετικούς πίνακες:

Πίνακας επιτυχόντων του Προγράμματος της ΕΕΤΑΑ (εφόσον εγκριθεί η  συμμετοχή του Δήμου στο πρόγραμμα) .

Πίνακας επιτυχόντων του ΔΦΧ

Πίνακας επιλαχόντων

Πίνακας απορριπτέων

 

ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΔΙΑΚΟΠΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΝΗΠΙΩΝ

 

Διαγραφή νηπίου/βρέφους γίνεται εφόσον συντρέχουν οι παρακάτω λόγοι:

Όταν το ζητήσουν με αίτησή τους οι γονείς ή οι κηδεμόνες των παιδιών.

Όταν το παιδί απουσιάζει αδικαιολόγητα πάνω από ένα μήνα (συνεχόμενα) και μετά από έγγραφη ειδοποίηση  της Προϊσταμένης  του Παιδικού/Βρεφονηπιακού Σταθμού.

Όταν οι γονείς, κατ' εξακολούθηση και παρά τις έγγραφες ειδοποιήσεις σε αυτούς, δε συμμορφώνονται  με το πρόγραμμα  και τους όρους λειτουργίας του σταθμού.

Όταν εμφανιστούν σοβαρά προβλήματα στη συμπεριφορά ή την υγεία των παιδιών που δε μπορούν να αντιμετωπιστούν από το Σταθμό, μετά από προηγούμενη επικοινωνία με τους γονείς και ειδικό γιατρό.

 

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ -ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΑΡΓΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ:

 

Η λειτουργία των Παιδικών/Βρεφονηπιακών Σταθμών του Δήμου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος αρχίζει  την 1η Σεπτεμβρίου και λήγει την 31η Ιουλίου του εκάστοτε  έτους.  Τα  Νήπια/βρέφη φιλοξενούνται  πέντε ημέρες την εβδομάδα δηλαδή από Δευτέρα έως Παρασκευή , καθ' όλη την διάρκεια του παραπάνω διαστήματος ,εκτός των επίσημων αργιών των Δημοσίων Υπηρεσιών, καθώς και του Πολιούχου του Δήμου, όπου λειτουργεί ο Σταθμός .

Συγκεκριμένα δεν λειτουργούν:

 

Καθαρά Δευτέρα

Ευαγγελισμός της Θεοτόκου

Γιορτή Εργαζομένων 1η Μαϊου

Αγίου Πνεύματος

Κοίμηση της Θεοτόκου

Εθν. Επέτειος 28ης Οκτωβρίου

Εορτή του Πολιούχου του Δήμου, που λειτουργεί ο Σταθμός

 

 

 

Επίσης οι Σταθμοί παραμένουν κλειστοί από 24 Δεκεμβρίου έως και 6 Ιανουαρίου για τον εορτασμό των Χριστουγέννων και από Μεγάλη Πέμπτη έως και την Κυριακή του Θωμά για τον εορτασμό του Πάσχα.

 

 ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ - ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΝΗΠΙΩΝ/ΒΡΕΦΩΝ

 

Το ωράριο λειτουργίας των Παιδικών Σταθμών ορίζεται από τις 7:00π.μ. έως τις 16:00μ.μ

Η προσέλευση παιδιών αρχίζει στις 7:00π.μ και λήγει στις 8:30 π. μ. λαμβάνοντας υπόψη τυχόν ιδιαιτερότητες, ενώ για τα βρέφη από τις 7 : 00 έως 9 :00.

Ο Σεπτέμβριος είναι μήνας προσαρμογής των παιδιών. Το πρόγραμμα προσαρμογής των νηπίων ορίζεται κατά περίπτωση από την εκάστοτε Προϊσταμένη  του  Τμήματος  του Σταθμού και η διάρκειά του εξαρτάται από την προσαρμοστικότητα του παιδιού.

 Η αποχώρηση των παιδιών μετά  την περίοδο προσαρμογής θα γίνεται:

α)από τη 13:00 εώς τις 13:30 μ.μ. λαμβάνοντας υπόψη τυχόν ιδιαιτερότητες και  β) για τα παιδιά που παραμένουν και αναπαύονται από τις 15:15 εώς 15:45 μ.μ. αυστηρά,

ενώ η αποχώρηση των βρεφών μετά  την περίοδο προσαρμογής θα γίνεται:.

από τη 13:00 εώς τις 14:00 μ.μ. λαμβάνοντας υπόψη τυχόν ιδιαιτερότητες και  β) για τα βρέφη που παραμένουν και αναπαύονται από τις 15:15 έως 16:00 μ.μ. αυστηρά.

Η παραλαβή των παιδιών/βρεφών γίνεται από τους γονείς ή κηδεμόνες ή  τρίτο πρόσωπο εφόσον είναι ενήλικας, για το οποίο υπάρχει ήδη ενυπόγραφη δήλωση των γονέων. 

Τα παιδιά/βρέφη παραδίδονται μόνο σε παιδαγωγούς μέσα στον Παιδικό Σταθμό.

Σημειώνουμε ότι η σταθερότητα στην τήρηση των ωραρίων προσέλευσης και αποχώρησης θεωρείται απαραίτητη προϋπόθεση και υποχρέωση των γονέων.

 

 

 

Για πληροφορίες και έντυπα:

 

Δ/νση Προσχολικής Αγωγής

Αχαρνών 464 & Αγ. Αναργύρων, Νέα Χαλκηδόνα , 3ος όροφος

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 210 2532047 εσωτ.300,302

FAX: 210 2532048

 

 

 

 

 

 

ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

 

Α΄ Παιδικός Σταθμός Νέας Φιλαδέλφειας

Σμύρνης 11, Νέα Φιλαδέλφεια

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ : 210 2511567

FAX: 210 2511567

 

Β΄ Βρεφονηπιακός  Σταθμός Νέας Φιλαδέλφειας

Μαιάνδρου 113, Νέα Φιλαδέλφεια

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ : 210 2516001

FAX: 210 2523530

 

Γ΄ Παιδικός Σταθμός Νέας Φιλαδέλφειας

25ης Μαρτίου 3, Νέα Φιλαδέλφεια

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ : 210 2529993

FAX: 210 2517755

 

Α΄ Παιδικός Σταθμός Νέας Χαλκηδόνας

Κρυστάλλη 24 & Πεταλά, Νέα Χαλκηδόνα

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ : 210 2518224

FAX: 210 2518224

 

Γ΄ Βρεφονηπιακός  Σταθμός Νέας  Χαλκηδόνας

Οδυσσέως 2, Νέα Χαλκηδόνα

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ : 210 2523829

FAX: 210 2523829

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ:

 

Γιατί η τακτική Βασιλόπουλου για το γήπεδο, βλάπτει σοβαρά τα συμφέροντα της πόλης

 

Η δημοτική Αρχή αποκαλύπτει μόνη της τη διχαστική της αντίληψη

 

Τα άκρα παίρνουν το πάνω χέρι στην πόλη, με τη διχαστική πολιτική Βασιλόπουλου

 

Οι συνέπειες μιας άφρονος πολιτικής

 

Τα δυο πρόσωπα του Άρη Βασιλόπουλου

 

Οι Σεφερλήδες της Φιλαδέλφειας

 

Ληγμένο κοτόπουλο από το κοινωνικό παντοπωλείο- εμμονή ο πόλεμος σε ΑΕΚ και... καπιταλισμό

 

Μια ανακοίνωση της Δύναμης Πολιτών, που προσβάλλει τη νοημοσύνη των πολιτών

 

Στην πραγματικότητα δεν θέλουν την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια

 

Πλήρης επιβεβαίωση της "Αλήθειας"

 

Ω! Απόλλωνα!

 

"Θανάση, θα έλθω να έλθω να μου δώσεις να ξεγεννήσω μια γυναίκα"

 

Μια συνέντευξη αποκαλυπτική για τις πραγματικές προθέσεις Βασιλόπουλου

 

Μπερδεύουν ακόμα την ΑΕΚ με την Πέρα Κλουμπ

 

Ο πρώτος που παρανομεί

 

Μη διχάζετε άλλο την πόλη κύριε δήμαρχε. Πάρτε ενωτικές πρωτοβουλίες, τώρα!

 

Μια ανακοίνωση του δήμου, που θα μείνει στην ιστορία     

Γράψτε την άποψή σας

δεν βρέθηκαν σχόλια επισκεπτών...

Προσθέστε το σχόλιό σας

Ονοματεπώνυμο ή ψευδώνυμο  
Το e-mail σας (προαιρετικό - δεν δημοσιεύεται)  
Το σχόλιό σας

Ροή ειδήσεων

Βασίλης Βασιλικός

Ανακοίνωση- έκπληξη Μητσοτάκη- Έρχεται η επιστολική ψήφος- Πώς θα ψηφίζουμε από το σπίτι μας

Η Λαϊκή Συσπείρωση ρωτά για τη διέλευση κατοίκων τις ώρες των αγώνων

Ένα σπουδαίο γεύμα αγάπης την Κυριακή στη «Γοργόνα»

Χαλκηδονικός εναντίον Βούρου: Το Γεώργιος Παυλάκης είναι το σπίτι μας!

Τα Μουσεία των προσφύγων και της ΑΕΚ πρέπει μόνο να ενώνουν

Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για τα Γλυπτά που λείπουν από τον Παρθενώνα

Βρετανία: Κοινοβουλευτισμός ή Δημοκρατία; Πώς έγινε πρωθυπουργός ο Σούνακ

Γιατί «Πλατεία Πατριάρχου»;

Νέες αλυσιδωτές αθλιότητες της «συντρίμ τιμ» Βούρου στα εγκαίνια του γηπέδου του Χαλκηδονικού

Γιάννης Τομπούλογλου: Με το ευρύ δημοκρατικό μέτωπο που μας στήριξε, θα αλλάξουμε την πόλη

Στις 17 Δεκεμβρίου ορκίζεται Δήμαρχος ο Γιάννης Τομπούλογλου

Ο Χαλκηδονικός μας προσκαλεί...

Επανακαταμέτρηση: Ετελείωσε, παιδιά... Ετελείωσε!

ΚΑΤΑΠΕΛΤΗΣ: Με επιστολή-κόλαφο στο Βούρο το Σωματείο Εργαζομένων αποκαλύπτει τα χάλια του οδοφωτισμο

Δημοφιλέστερα άρθρα

Επανακαταμέτρηση: Ετελείωσε, παιδιά... Ετελείωσε!

Βόμβες! Τομπούλογλου: Ζητώ ενημέρωση και αρνούνται- Γεωργαμλής: Συγγνώμη που έκανα δήμαρχο το Βούρο

Νέες αλυσιδωτές αθλιότητες της «συντρίμ τιμ» Βούρου στα εγκαίνια του γηπέδου του Χαλκηδονικού

Γιάννης Τομπούλογλου: «Τραγική η κατάσταση στο Δήμο- Εξαφανισμένος ο Βούρος- Δεν υπάρχει συνεννόηση»

Ανήμερα του Πολυτεχνείου η επανακαταμέτρηση

ΚΑΤΑΠΕΛΤΗΣ: Με επιστολή-κόλαφο στο Βούρο το Σωματείο Εργαζομένων αποκαλύπτει τα χάλια του οδοφωτισμο

Τρικυμία εν κρανίω...

Ο Μεσιέ Σουσός

«Πού είσαι βρε τουρίστα, κρυμμένος στη σπηλιά; Έλα στο συμβούλιο» - «Φοβάμαι τον τσολιά»

Μια πόλη, παρατημένη στη μοίρα της...

Έφυγε κι ο Νίκος Βούτσης από τον ΣΥΡΙΖΑ- Δείτε την επιστολή αποχώρησης

Οι πολιτικοί νάνοι δεν ξέρουν να χάνουν- Επανακαταμέτρηση και Διαχειριστικός έλεγχος

«Τα λεφτά μου πίσω!»

Τα Μουσεία των προσφύγων και της ΑΕΚ πρέπει μόνο να ενώνουν

Ο Χαλκηδονικός μας προσκαλεί...

Η Αλήθεια Newsletter

Κάντε κλικ εδώ για να εγγραφείτε στο newsletter μας

Τελευταία σχόλια

Τα Μουσεία των προσφύγων και της ΑΕΚ πρέπει μόνο να ενώνουν
Xρήστης: προβοκάτορας
το μουσείο των αλησμόνητων παρτίδων "Φιλιώ Χαϊδεμένου" δε θα το πιάνετε στο στόμα σας αμόρφωτοι, ή αμόρφωτε, γιατί ενας είσαι λογικα, ούτε τ...

Τα Μουσεία των προσφύγων και της ΑΕΚ πρέπει μόνο να ενώνουν
Xρήστης: Ιθαγενης
@ αποβρασμα Αν ζούσες εδώ θα ήξερες ότι τα απορριματοφορα προσπάθησαν να εμποδίσουν το γκρέμισμα του γηπέδου από την στιγμη που δεν είχε εκδ...

Η Λαϊκή Συσπείρωση ρωτά για τη διέλευση κατοίκων τις ώρες των αγώνων
Xρήστης: ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ
Γήπεδο για τον λαό δεν θέλατε?...

Τα Μουσεία των προσφύγων και της ΑΕΚ πρέπει μόνο να ενώνουν
Xρήστης: @προβοκάτορας (30/11/2023 17:48)
Μόνος σου είσαι κακομοίρη και γράφεις συνέχεια τα ίδια με διαφορετικά ονόματα. Και αφου το κάνεις ονειρεύεσαι ότι και οι επικριτές σου κάνου...

Τα Μουσεία των προσφύγων και της ΑΕΚ πρέπει μόνο να ενώνουν
Xρήστης: Μουσείο
Θα βάλουν και τους 131 από την εποχή Αδαμοπουλου; Αυτούς που κατεβασαν τα απορριματοφόρα; Αυτούς που στεκοντουσαν εμπόδιο στα συνοδα εργα το...

Τα Μουσεία των προσφύγων και της ΑΕΚ πρέπει μόνο να ενώνουν
Xρήστης: @προβοκάτορας (30/11/2023 17:48)
Κακομοίρη το μουσείο της ΑΕΚ είναι πολύ πιο μπροστά από οποιοδήποτε άλλο. Αλλά εσύ δεν πρόκειται να το δεις ποτέ οπότε πρόσφυγα μαϊμού μην β...

Τα Μουσεία των προσφύγων και της ΑΕΚ πρέπει μόνο να ενώνουν
Xρήστης: προβοκάτορας
δε θα κάτσω να απαντάω ξεχωριστα σε κάθε καημενο που γράφει με 5 διαφορετικά ονόματα μπας και γίνουν πολλοί. πάντως ο προβοκάτορας ένας είνα...

Τα Μουσεία των προσφύγων και της ΑΕΚ πρέπει μόνο να ενώνουν
Xρήστης: @Ιθαγενης (29/11/2023 20:17)
Έτσι μπράβο να μας βρίζεις για να πέφτουν οι μάσκες. Οι καθυστερήσεις οφείλονται στην δημοτική αρχή του Βασιλόπουλου και δεν θα ξεχάσουμε ΠΟ...

Τα Μουσεία των προσφύγων και της ΑΕΚ πρέπει μόνο να ενώνουν
Xρήστης: Στρατευμενος τακτικισμος τυπου Gebels
Ατυχες αρθρο..που παει να "παρασχει προστασια" αποτα εξαριστερων χτυπηματα στον ΝΕΟ εκλεγεντα.....(φυσικα ξεχαστηκε ο "τουριστας κλαρινογσμ...

Τα Μουσεία των προσφύγων και της ΑΕΚ πρέπει μόνο να ενώνουν
Xρήστης: Ιθαγενης
@22.20 ΚώσταςGeorge κλπ Οι επώνυμοι αιρετοί παράγοντες της πόλης προσπάθησαν όπως είχαν εντολή από τους κατοίκους να προστατέψουν με ΝΟΜΙΜΟΤ...

Τα Μουσεία των προσφύγων και της ΑΕΚ πρέπει μόνο να ενώνουν
Xρήστης: tasos reloaded
Μην τρομάζεις προβοκάτορα δεν είμαι ο Τάσος που έχει να γράψει καμιά τετραετία και τον βλέπεις στον ύπνο σου μαζί με τους υπόλοιπους. Λοιπόν...

Τα Μουσεία των προσφύγων και της ΑΕΚ πρέπει μόνο να ενώνουν
Xρήστης: @George (28/11/2023 22:28)
Ναι πράγματι όλα στο φως και προτείνω να υπάρχει ενημέρωση και για το πώς ανταμείφθηκε ο Βασιλόπουλος για τις υπηρεσίες του με μόνιμο διορισ...

Τα Μουσεία των προσφύγων και της ΑΕΚ πρέπει μόνο να ενώνουν
Xρήστης: Χαχαχαχα
Προβοκάτορα ή πολίτη ή όπως αλλιώς θέλεις να λέγεσαι για να μας παραμυθιαζεις ότι εκφράζεις τον κόσμο της πόλης σε συμβουλεύω να στείλεις δι...

Τα Μουσεία των προσφύγων και της ΑΕΚ πρέπει μόνο να ενώνουν
Xρήστης: @προβοκάτορας (28/11/2023 22:55)
Τι έγινε προβοκάτορα; Πονάει η αλήθεια; Συνέχισε την κλαψα μας διασκεδάζεις ...

Τα Μουσεία των προσφύγων και της ΑΕΚ πρέπει μόνο να ενώνουν
Xρήστης: τζιν λαο
ΑΠΕΙΛΕΣ ΜΕ ΤΗ ΜΟΡΦΗ ΝΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΟΥΝ ΕΠΙΣΗΜΑ ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΝΑΝΤΙΩΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΕΙΝΑΙ ΤΡΑΜΠΟΥΚΙΚΑ ΚΑΙ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ ....

all rights reserved | developed & hosted by Jetnet ©