Για την εγγραφή σε παιδικούς- βρεφονηπιακούς σταθμούς

Δημοσιεύτηκε στις 09/05/2017 στην κατηγορία Η πόλη  |  δεν υπάρχουν σχόλια

Η υποβολή αιτήσεων για εγγραφές των νηπίων / βρεφών στους Παιδικούς – Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος για την περίοδο 2017-2018 αρχίζουν από τις  22 Μαΐου  2017  και λήγουν στις 30 Ιουνίου 2017.

 

Η παραλαβή έντυπων - αιτήσεων και η πληροφόρηση για τη συμπλήρωση τους θα γίνονται στον Παιδικό / Βρεφονηπιακό Σταθμό που o γονέας επιθυμεί να εγγράψει το νήπιο / βρέφος, και μόνο σε έναν Σταθμό του Δήμου μας, σε ώρες και ημέρες που θα αναρτηθούν σε αυτούς. 

 

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στα τηλέφωνα που αναγράφονται στη σελίδα 7.

 

Η κατάθεση των αιτήσεων και αφού έχουν συμπληρωθεί όλα τα δικαιολογητικά θα γίνεται στο πρωτόκολλο του Δημαρχείου επί της Δεκελείας 97. Δεν επιτρέπεται η υποβολή αίτησης για δεύτερο Παιδικό/Βρεφονηπιακό σταθμό του Δήμου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος. Σε περίπτωση που ο γονέας υποβάλλει αίτηση και σε δεύτερο Παιδικό Σταθμό του Δήμου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος, το νήπιο – βρέφος θα απορρίπτεται από την διαδικασία επιλογής.

 

Σε περίπτωση που υπάρχουν κενές θέσεις σε άλλο σταθμό, εκτός της επιλογής του ενδιαφερόμενου γονέα, θα ειδοποιείται τηλεφωνικώς ο αιτών –ούσα για την κάλυψη της κενής θέσεως , βάση της μοριοδότησης που έχει λάβει στους προσωρινούς πίνακες.

 

Επιπλέον σας ενημερώνουμε ότι ο Δήμος Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος  θα υποβάλλει αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα της ΕΕΤΑΑ "Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής" για το έτος 2017-2018 με σκοπό να εντάξει σ' αυτό τους Παιδικούς / Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου μας. Εφόσον εγκριθεί η συμμετοχή του, και οριστικοποιηθεί ο αριθμός των θέσεων που θα διαθέσει, καλούνται όλες οι μητέρες που πληρούν τις προϋποθέσεις να λάβουν μέρος στο πρόγραμμα και να υποβάλλουν την σχετική αίτηση. Περισσότερες πληροφορίες και διευκρινήσεις καθώς και ενημερωτικό και έντυπο υλικό θα μπορείτε να αναζητήσετε:

στο site της ΕΕΤΑΑ: www.eetaa.gr

στα γραφεία της Δ/ νσης Προσχολικής Αγωγής : Αχαρνών 464 & Αγ. Αναργύρων, Νέα Χαλκηδόνα , 3ος όροφος και

σε όλους τους Παιδικούς / Βρεφονηπιακούς μας Σταθμούς.

     

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ  ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ / ΒΡΕΦΩΝ ΣΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΕΞΗΣ:

                          

Αίτηση εγγραφής η οποία εμπεριέχει και ατομική καρτέλα νηπίου / βρέφους.

Το ερωτηματολόγιο συμπληρώνεται ανάλογα είτε από τον γονέα, είτε από τον/      την κηδεμόνα του νηπίου / βρέφους.

 

Βεβαίωση υγείας νηπίου υπογεγραμμένη από παιδίατρο για την κλινική  κατάσταση του νηπίου/βρέφους, καθώς και φωτοτυπία των σελίδων του βιβλιαρίου υγείας του παιδιού, όπου αναγράφονται οι εμβολιασμοί καθώς και πρόσφατα αποτελέσματα φυματοαντίδρασης (MANTOUX).

 

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σύμφωνα με τα κριτήρια επιλογής.

 

 

     ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 

Για τους εργαζόμενους γονείς ζητείται βεβαίωση εργοδότη από την εργασία τους του τελευταίου μηνός. Για τους ελεύθερους επαγγελματίες ζητείται βεβαίωση έναρξης επαγγέλματος. Επιπλέον, για όλους, απαιτείται βεβαίωση ασφάλισης.

Κάρτα ανεργίας ΟΑΕΔ για τους άνεργους γονείς.

Εκκαθαριστικό σημείωμα του τελευταίου φορολογικού έτους (2016).

Για εγγραφή νηπίων αλλοδαπών οικογενειών απαιτείται η προσκόμιση δικαιολογητικών όπου θα αποδεικνύεται η νόμιμη άδεια παραμονής.

Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

Βεβαίωση κατοικίας από Δημοτολόγιο ή ΚΕΠ.

 

Για υπαλλήλους όπου εργάζονται στο Δήμο Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος προσκομίζεται οικεία βεβαίωση.

Για διαζευγμένους γονείς απαιτείται η προσκόμιση σχετικού εγγράφου που προκύπτει η επιμέλεια των τέκνων.

Για γονείς που σπουδάζουν προσκομίζεται βεβαίωση σπουδών

 Για γονείς που εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις προσκομίζεται σχετική βεβαίωση από το Στρατό

Για γονείς ή μέλη της οικογένειας ΑΜΕΑ προσκομίζεται οικεία βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα ή ΚΕΠΑ.

Για γονείς που είναι σε διάσταση προσκομίζεται φορολογική δήλωση ή άλλο επίσημο έγγραφο που να το αποδεικνύει.

Για παιδιά με χρόνιες παθήσεις, κινητικά προβλήματα ή καθυστέρηση λόγου προσκομίζεται διάγνωση από δημόσιο φορέα.

Για γονείς που τελούν σε κράτηση σε Σωφρονιστικά Ιδρύματα  προσκομίζεται σχετική βεβαίωση Δημοσίου φορέα.

Για ορφανά τέκνα προσκομίζεται ληξιαρχική πράξη θανάτου των γονέων.

 

      

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι το παιδί κατά την ημερομηνία της 30/09/2017 να έχει συμπληρώσει την ηλικία των 2 ½ ετών και το βρέφος την ηλικία των 6 μηνών.

 

Πληροφορίες και έντυπα αιτήσεων μπορείτε να κατεβάσετε από το παρακάτω site. 

www.neafiladelfeia.gr

 

Επίσης θα δίνονται από όλους τους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου μας και από Τη Δ/νση Προσχολικής Αγωγής, Αχαρνών 464 & Αγ. Αναργύρων, Νέα Χαλκηδόνα, 3ος όροφος, όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες,   08:00 - 13:00. Επισυνάπτεται σχετικό φυλλάδιο με όλα τα στοιχεία των Παιδικών Σταθμών στο τέλος του ενημερωτικού εντύπου.

 

 

Για την ένταξη στους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου τηρείται  προτεραιότητα, βάσει μοριοδότησης (άρθρο 7 παρ.3 του Πρότυπου Κανονισμού Λειτουργίας, αρ. ΦΕΚ 497/02) ως εξής : 

 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (ΜΟΡΙΑ)

 

Επανεγγραφή νηπίων                                                         60 μόρια

Κάτοικος  και Δημότης  Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος                 55 μόρια (ξεχωριστά μόρια κάθε γονέας)                                                                   

Κάτοικος Δήμου Φιλ/φειας-Χαλκηδόνος                                20 μόρια

(ξεχωριστά μόρια κάθε γονέας)                                                                                     

Δημότης Δήμου Φιλ/φειας-Χαλκηδόνος                                 30 μόρια             

(ξεχωριστά μόρια κάθε γονέας)                                                                                     

Εργαζόμενη/ος γονέας                                                        20 μόρια

(ξεχωριστά μόρια κάθε γονέας)          

Μονογονεϊκή οικογένεια                                                      60 μόρια

Ορφανά τέκνα και από τους 2 γονείς                                 120 μόρια                     

 Γονέας φυλακισμένος                                                        40 μόρια                         

Παιδιά οικογενειών με μέλος ΑΜΕΑ                                       20 μόρια

Παιδιά υπαλλήλων του Δήμου                                              20 μόρια                     

Κοιν. Επιχείρησης-ΠΠΙΕΔ 

Άνεργη/ος γονέας  (ξεχωριστά μόρια κάθε γονέας)                 10 μόρια                                                                                                                                      

Γονέας φοιτητής/τρια (ξεχωριστά μόρια κάθε γονέας)             10 μόρια                                                                                                                          

Πατέρας στρατευόμενος                                                     10 μόρια                                                     

Εισόδημα έως 7.000 €                                  40 μόρια/45 με 2 παιδιά

Εισόδημα άνω 7.000 € -12.000 €                   30 μόρια/35 με 2 παιδιά                                 

Εισόδημα άνω 12.000 € - 20.000€                  25 μόρια/30 με 2 παιδιά                                                      

Εισόδημα άνω 20.000 € - 25.000€                  20 μόρια/25 με 2 παιδιά                                                      

Εισόδημα άνω 25.000 € - 30.000€                 10 μόρια/15 με 2 παιδιά                                                    

Παιδιά Πολύτεκνων και Τρίτεκνων  οικογενειών                     20 μόρια

Παιδιά με χρόνιες παθήσεις/ κινητικά προβλήματα                  20 μόρια

Παιδιά με διαγνωσμένη καθυστέρηση λόγου                         10 μόρια

Διαζευγμένη/σε διάσταση μητέρα (τα 20 μόρια της διαζευγμένης ή σε διάσταση μητέρας θα τα λαμβάνει η αιτούσα με την προϋπόθεση ότι δεν μοριοδοτείται επιπλέον για τον πατέρα του τέκνου)         20 μόρια           

 

Μονογονεϊκή οικογένεια, όπως ορίζεται από το θεσμικό πλαίσιο ( ΦΕΚ 1139/11, τεύχος Β) υφίσταται σε περιπτώσεις χηρείας μονογονέα, άγαμης μητέρας με τέκνο χωρίς αναγνώριση από τον πατέρα, έκπτωσης του άλλου γονέα από την άσκηση της γονικής μέριμνας, αφαίρεσης γονικής μέριμνας του άλλου γονέα λόγω κακής άσκησης κ.λ.π.

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ :

 

1) Το σύνολο των μορίων που θα συγκεντρώνει το νήπιο θα προκύπτει από το άθροισμα των μορίων των παραπάνω κατηγοριών στις οποίες ανήκει η οικογένειά του. Για παράδειγμα : Τρίτεκνη οικογένεια , κατοίκων του δήμου μας με εργαζόμενο πατέρα και άνεργη μητέρα θα συγκεντρώσει  το σύνολο μορίων: 20 (Τρίτεκνη)+ 20(2 κάτοικοι του Δήμου)+20 (εργαζόμενος πατέρας) + 10 (άνεργη μητέρα)= 70 μόρια.

2) Εάν υπάρξει ισοβαθμία μεταξύ δύο ή περισσοτέρων αιτήσεων, η κατάταξη θα γίνεται με προτεραιότητα, βάσει του χαμηλότερου οικογενειακού εισοδήματος.

3) Εισόδημα που λαμβάνεται ως κριτήριο θεωρείται το συνολικό δηλωθέν εισόδημα που εντοπίζεται στο πεδίο του πίνακα Γ1 Εκκαθάριση Φ.Ε. του εκκαθαριστικού σημειώματος της εφορίας .

4)  Η  φιλοξενία των νηπίων/βρεφών στους Παιδικούς/Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου μας θα γίνεται χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση των γονέων.

5) Τα μόρια επανεγγραφής δικαιούται το παιδί/βρέφος , εφόσον φιλοξενήθηκε τουλάχιστον 6 μήνες στον παιδικό ή βρεφικό σταθμό κατά την προηγούμενη χρονιά. Αν η αίτηση εγγραφής παιδιού/βρέφους σε βρεφικό ή παιδικό σταθμό έχει εγγεγραμμένο, την ίδια χρονική περίοδο,  αδερφό/ή στον εν λόγω σταθμό του Δήμου, τότε παίρνει τα μόρια επανεγγραφής.

6) Κατόπιν ελέγχου των κριτηρίων-μορίων θα αναρτηθούν οι οριστικοί πίνακες αποτελεσμάτων, σε όλους τους Παιδικούς Σταθμούς, σε ημερομηνία που θα είναι άμεσα εξαρτημένη από την ανάρτηση των αποτελεσμάτων του προγράμματος της ΕΕΤΑΑ "Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής". Για τις ανάγκες προγραμματισμού των γονέων θα αναρτηθούν προσωρινοί πίνακες εγγραφών – επιλαχόντων και απορριπτέων.

7) Η ανάρτηση των αποτελεσμάτων θα γίνει σε τέσσερις  διαφορετικούς πίνακες:

Πίνακας επιτυχόντων του Προγράμματος της ΕΕΤΑΑ (εφόσον εγκριθεί η  συμμετοχή του Δήμου στο πρόγραμμα) .

Πίνακας επιτυχόντων του ΔΦΧ

Πίνακας επιλαχόντων

Πίνακας απορριπτέων

 

ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΔΙΑΚΟΠΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΝΗΠΙΩΝ

 

Διαγραφή νηπίου/βρέφους γίνεται εφόσον συντρέχουν οι παρακάτω λόγοι:

Όταν το ζητήσουν με αίτησή τους οι γονείς ή οι κηδεμόνες των παιδιών.

Όταν το παιδί απουσιάζει αδικαιολόγητα πάνω από ένα μήνα (συνεχόμενα) και μετά από έγγραφη ειδοποίηση  της Προϊσταμένης  του Παιδικού/Βρεφονηπιακού Σταθμού.

Όταν οι γονείς, κατ' εξακολούθηση και παρά τις έγγραφες ειδοποιήσεις σε αυτούς, δε συμμορφώνονται  με το πρόγραμμα  και τους όρους λειτουργίας του σταθμού.

Όταν εμφανιστούν σοβαρά προβλήματα στη συμπεριφορά ή την υγεία των παιδιών που δε μπορούν να αντιμετωπιστούν από το Σταθμό, μετά από προηγούμενη επικοινωνία με τους γονείς και ειδικό γιατρό.

 

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ -ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΑΡΓΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ:

 

Η λειτουργία των Παιδικών/Βρεφονηπιακών Σταθμών του Δήμου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος αρχίζει  την 1η Σεπτεμβρίου και λήγει την 31η Ιουλίου του εκάστοτε  έτους.  Τα  Νήπια/βρέφη φιλοξενούνται  πέντε ημέρες την εβδομάδα δηλαδή από Δευτέρα έως Παρασκευή , καθ' όλη την διάρκεια του παραπάνω διαστήματος ,εκτός των επίσημων αργιών των Δημοσίων Υπηρεσιών, καθώς και του Πολιούχου του Δήμου, όπου λειτουργεί ο Σταθμός .

Συγκεκριμένα δεν λειτουργούν:

 

Καθαρά Δευτέρα

Ευαγγελισμός της Θεοτόκου

Γιορτή Εργαζομένων 1η Μαϊου

Αγίου Πνεύματος

Κοίμηση της Θεοτόκου

Εθν. Επέτειος 28ης Οκτωβρίου

Εορτή του Πολιούχου του Δήμου, που λειτουργεί ο Σταθμός

 

 

 

Επίσης οι Σταθμοί παραμένουν κλειστοί από 24 Δεκεμβρίου έως και 6 Ιανουαρίου για τον εορτασμό των Χριστουγέννων και από Μεγάλη Πέμπτη έως και την Κυριακή του Θωμά για τον εορτασμό του Πάσχα.

 

 ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ - ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΝΗΠΙΩΝ/ΒΡΕΦΩΝ

 

Το ωράριο λειτουργίας των Παιδικών Σταθμών ορίζεται από τις 7:00π.μ. έως τις 16:00μ.μ

Η προσέλευση παιδιών αρχίζει στις 7:00π.μ και λήγει στις 8:30 π. μ. λαμβάνοντας υπόψη τυχόν ιδιαιτερότητες, ενώ για τα βρέφη από τις 7 : 00 έως 9 :00.

Ο Σεπτέμβριος είναι μήνας προσαρμογής των παιδιών. Το πρόγραμμα προσαρμογής των νηπίων ορίζεται κατά περίπτωση από την εκάστοτε Προϊσταμένη  του  Τμήματος  του Σταθμού και η διάρκειά του εξαρτάται από την προσαρμοστικότητα του παιδιού.

 Η αποχώρηση των παιδιών μετά  την περίοδο προσαρμογής θα γίνεται:

α)από τη 13:00 εώς τις 13:30 μ.μ. λαμβάνοντας υπόψη τυχόν ιδιαιτερότητες και  β) για τα παιδιά που παραμένουν και αναπαύονται από τις 15:15 εώς 15:45 μ.μ. αυστηρά,

ενώ η αποχώρηση των βρεφών μετά  την περίοδο προσαρμογής θα γίνεται:.

από τη 13:00 εώς τις 14:00 μ.μ. λαμβάνοντας υπόψη τυχόν ιδιαιτερότητες και  β) για τα βρέφη που παραμένουν και αναπαύονται από τις 15:15 έως 16:00 μ.μ. αυστηρά.

Η παραλαβή των παιδιών/βρεφών γίνεται από τους γονείς ή κηδεμόνες ή  τρίτο πρόσωπο εφόσον είναι ενήλικας, για το οποίο υπάρχει ήδη ενυπόγραφη δήλωση των γονέων. 

Τα παιδιά/βρέφη παραδίδονται μόνο σε παιδαγωγούς μέσα στον Παιδικό Σταθμό.

Σημειώνουμε ότι η σταθερότητα στην τήρηση των ωραρίων προσέλευσης και αποχώρησης θεωρείται απαραίτητη προϋπόθεση και υποχρέωση των γονέων.

 

 

 

Για πληροφορίες και έντυπα:

 

Δ/νση Προσχολικής Αγωγής

Αχαρνών 464 & Αγ. Αναργύρων, Νέα Χαλκηδόνα , 3ος όροφος

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 210 2532047 εσωτ.300,302

FAX: 210 2532048

 

 

 

 

 

 

ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

 

Α΄ Παιδικός Σταθμός Νέας Φιλαδέλφειας

Σμύρνης 11, Νέα Φιλαδέλφεια

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ : 210 2511567

FAX: 210 2511567

 

Β΄ Βρεφονηπιακός  Σταθμός Νέας Φιλαδέλφειας

Μαιάνδρου 113, Νέα Φιλαδέλφεια

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ : 210 2516001

FAX: 210 2523530

 

Γ΄ Παιδικός Σταθμός Νέας Φιλαδέλφειας

25ης Μαρτίου 3, Νέα Φιλαδέλφεια

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ : 210 2529993

FAX: 210 2517755

 

Α΄ Παιδικός Σταθμός Νέας Χαλκηδόνας

Κρυστάλλη 24 & Πεταλά, Νέα Χαλκηδόνα

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ : 210 2518224

FAX: 210 2518224

 

Γ΄ Βρεφονηπιακός  Σταθμός Νέας  Χαλκηδόνας

Οδυσσέως 2, Νέα Χαλκηδόνα

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ : 210 2523829

FAX: 210 2523829

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ:

 

Γιατί η τακτική Βασιλόπουλου για το γήπεδο, βλάπτει σοβαρά τα συμφέροντα της πόλης

 

Η δημοτική Αρχή αποκαλύπτει μόνη της τη διχαστική της αντίληψη

 

Τα άκρα παίρνουν το πάνω χέρι στην πόλη, με τη διχαστική πολιτική Βασιλόπουλου

 

Οι συνέπειες μιας άφρονος πολιτικής

 

Τα δυο πρόσωπα του Άρη Βασιλόπουλου

 

Οι Σεφερλήδες της Φιλαδέλφειας

 

Ληγμένο κοτόπουλο από το κοινωνικό παντοπωλείο- εμμονή ο πόλεμος σε ΑΕΚ και... καπιταλισμό

 

Μια ανακοίνωση της Δύναμης Πολιτών, που προσβάλλει τη νοημοσύνη των πολιτών

 

Στην πραγματικότητα δεν θέλουν την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια

 

Πλήρης επιβεβαίωση της "Αλήθειας"

 

Ω! Απόλλωνα!

 

"Θανάση, θα έλθω να έλθω να μου δώσεις να ξεγεννήσω μια γυναίκα"

 

Μια συνέντευξη αποκαλυπτική για τις πραγματικές προθέσεις Βασιλόπουλου

 

Μπερδεύουν ακόμα την ΑΕΚ με την Πέρα Κλουμπ

 

Ο πρώτος που παρανομεί

 

Μη διχάζετε άλλο την πόλη κύριε δήμαρχε. Πάρτε ενωτικές πρωτοβουλίες, τώρα!

 

Μια ανακοίνωση του δήμου, που θα μείνει στην ιστορία     

Γράψτε την άποψή σας

δεν βρέθηκαν σχόλια επισκεπτών...

Προσθέστε το σχόλιό σας

Ονοματεπώνυμο ή ψευδώνυμο  
Το e-mail σας (προαιρετικό - δεν δημοσιεύεται)  
Το σχόλιό σας

Δημοφιλέστερα άρθρα

Τι θα κάνετε με τις οφειλές σας στο δημόσιο, κύριε Βούρο;

«Καφενές» στο δημαρχείο με τον Κουτσάκη αναπληρωτή δημάρχου

Χαμός! Στριμωγμένος στη γωνία ο Γρετζελιάς- Νέος αντιδήμαρχος ο Τάσος Κωνσταντινίδης

Κωνσταντινίδης: «Γιατί έγινα αντιδήμαρχος του Βούρου»

Τίποτα...

Τι είπε (μάλλον...) ο Γιάννης Βούρος στους εργαζόμενους

Πλήρης επιβεβαίωση της «Αλήθειας»- Υπέκυψε στο τελεσίγραφο Βούρου ο Γρετζελιάς

Γραμμένος στο πράσινο, Κοσκολέτος στη δημοτική αστυνομία

Ανεξαρτητοποιήθηκε ο Γιάννης Ουσταμπασίδης

Ούτε μια λέξη;

Όλα δείχνουν ότι έκλεισε το deal! Αντιδήμαρχος ο Χρήστος Γρετζελιάς, όχι ο Θάνος Λέκκας

Μήνυμα Βούρου για τη νέα σχολική χρονιά: Η Μεγάλη της κοινοτοπίας Σχολή!

Έγιναν οι δημαιρεσίες χωρίς η τετραπλή συμμαχία να μας αποκαλύψει το περιεχόμενο της συμφωνίας της

Η Δύναμη Πολιτών παρεμβαίνει για τη νέα δημοτική Αρχή

Απουσίες με νόημα;

Η Αλήθεια Newsletter

Κάντε κλικ εδώ για να εγγραφείτε στο newsletter μας

Τελευταία σχόλια

Μήνυμα Βούρου για τη νέα σχολική χρονιά: Η Μεγάλη της κοινοτοπίας Σχολή!
Xρήστης: Δημότης Νέας Φιλαδέλφειας
@Δημοτη Μενιδιου Εγώ δεν το παίζω. Εσύ το παίζεις και μάλιστα το 'χεις κάνει λάστιχο. Μετά την εφηβεία κάποια πράγματα πρέπει να κόβονται. ...

Ο Μητροπολίτης Ιωνίας και Φιλαδελφείας στο δημαρχείο
Xρήστης: iPod NaNo
Οι επικοινωνιολόγοι του δεν μπορούν να του πουν να μην φωτογραφίζεται δίπλα σε ψηλούς;...

Ανακοινώσεις της πλάκας...
Xρήστης: (Χ)ΟΥ(ΛΙ)ΓΚΑΝΟΣ
Συνεργάτης της πλάκας Δήμαρχος ... Προσπαθώ να βρω ομοιοκαταληξία ...

Ανακοινώσεις της πλάκας...
Xρήστης: (Χ)ΟΥ(ΛΙ)ΓΚΑΝΟΣ
Από τις πρώτες 100 ημέρες έχουν περάσει οι πρώτες 19. Μπορεί να ανακοινώσουν το πρόγραμμα των πρώτων 100 ημερών την 99η, ως απολογισμό. Μας ...

Ανακοινώσεις της πλάκας...
Xρήστης: Ανώνυμη
Βέβαια για τα δύο συνεταιρακια είχατε βγει ανοιχτά στις εκλογές ότι η κοπελουσο η Κωνσταντινίδη θα ψηφίζατε. Έτσι δεν είναι; τα ταμενα τα π...

Ανακοινώσεις της πλάκας...
Xρήστης: Διαμαντής Σεϊτανίδης
@12.50 Να μην απορείτε. Εγώ τα έλεγα και τα έγραφα από την προεκλογική περίοδο, ακόμα. Απλώς θεωρώ υποχρέωσή μου να το επισημαίνω κάθε φορ...

Ανακοινώσεις της πλάκας...
Xρήστης: ΜοΝΟ ΑΕΚ
Απορώ γιατί σας κάνουν εντύπωση κ. Σεϊτανίδη όλα αυτά. Ειλικρινά απορώ. Όλοι οι υποστηρικτές Βούρου που μπαίνουν να σχολιάσουν εδώ και σε όσ...

Το σωματείο εργαζομένων του δήμου για το νέο συνδικαλιστικό νόμο
Xρήστης: Περαστικά
Ανακοίνωση με συνθήματα ΚΚΕ. Να πάτε τότε ακόμα πιο αριστερά από τον Σύριζα να βρείτε τον παράδεισο που ονειρεύεστε με υψηλούς μισθούς και δ...

Ανακοινώσεις της πλάκας...
Xρήστης: Εντελώς της πλάκας όμως
Κάπως πρέπει να δικαιολογηθούν και τα μισθά που θα παίρνουν οι έμμισθοι συνεργάτες. Έτσι στο μέλλον μπορεί να διαβάσουμε και κανένα δελτίο τ...

Ο Σερετάκης για τις ελλείψεις στα νηπιαγωγεία Χαλκηδόνας
Xρήστης: @(Χ)ΟΥ(ΛΙ)ΓΚΑΝΟΣ (18/09/2019 11:06)
Εκτός από τους κατά φαντασίαν παράγοντες της δεξιάς έχουμε και τους κατά φαντασίαν "αριστεράρχες" σ' αυτή τη πόλη που βλέπουν μόνιμα τη σκιά...

Το σωματείο εργαζομένων του δήμου για το νέο συνδικαλιστικό νόμο
Xρήστης: ανώνυμος
Μόνο δικαιώματα βλέπω να ζητάνε. Καμιά υποχρέωση παιδιά, δεν παίζει? ...

Μήνυμα Βούρου για τη νέα σχολική χρονιά: Η Μεγάλη της κοινοτοπίας Σχολή!
Xρήστης: @Δημότης Νέας Φιλαδέλφειας (18/09/2019 10:09)
Παλι το παιζεις οτι δεν ασχολεισαι με τον οσφπ?Ξυδακι ο Βουρος θα ειναι δήμαρχος μεχρι το 2027 οποτε εχουμε δρομο.Το γηπεδο προχωραει και η...

Μήνυμα Βούρου για τη νέα σχολική χρονιά: Η Μεγάλη της κοινοτοπίας Σχολή!
Xρήστης: Συμπέρασμα
Ο Βούρος δεν χρειάζεται να προσπαθήσει πολύ. Θα κάνει μόνο τα απλά και αυτονόητα και θα αποκαταστήσει την ηρεμία και την ενότητα στην πόλη. ...

Μήνυμα Βούρου για τη νέα σχολική χρονιά: Η Μεγάλη της κοινοτοπίας Σχολή!
Xρήστης: Nick
Πάντως βλέπω πολύ πίκρα απο τους Βασιλοπουλογλύφτες και λοιπούς κολλητούς. Μάλλον φοβούνται ότι ο Βούρος θα αποδειχθεί πολύ πιο αποτελεσματι...

Μήνυμα Βούρου για τη νέα σχολική χρονιά: Η Μεγάλη της κοινοτοπίας Σχολή!
Xρήστης: @(Χ)ΟΥ(ΛΙ)ΓΚΑΝΟΣ (18/09/2019 10:19)
Δεν θα ξεκινησει ποτε η υπογειοποιηση οπως ποτε δεν μπηκαν οι μπουλτοζες,ποτε δεν πηραμε την οικοδομικη αδεια,ποτε δεν τελειωσε η πρωτη φαση...

all rights reserved | developed & hosted by Jetnet ©